Zo wijs je iemand op zijn slordige werk

Je kent dat wel: zelf zet je de hele dag de puntjes op de i en zie je geen detail over het hoofd. Dat vind je vanzelfsprekend, tot je merkt dat die ene collega de slordigheid zelve is en de hele tijd half werk levert. Dat een slordige collega het bloed van onder je nagels kan halen, begrijpen wij maar al te goed. Het goede nieuws is dat er wel degelijk manieren zijn om dat aan te kaarten.

Onvolledige rapporten, spelfouten, deadlines die niet gehaald worden en werk dat aan diepgang ontbreekt: niets is zo frustrerend als een collega met slordige trekjes. De kans is dan namelijk groot dat ook jouw werk daaronder lijdt en dat jij een deel van zijn of haar slordigheid moet opvangen.

Zo wijs je iemand op zijn slordige werk

In plaats van het werk van je collega de hele tijd oppakken en verbeteren, kun je er beter iets van zeggen. Maar dat is ook spannend. Hoe pak je dat aan?

1. Zet negatieve gevoelens aan de kant

Zelfs de meest rustige persoonlijkheden kunnen soms geïrriteerd geraken als er constant slordig werk geleverd wordt. Maar hoe geïrriteerd je ook bent, zorg ervoor dat je eerst en vooral controle krijgt over je emoties voor je je irritaties gaat uitspreken.

Maak een wandeling, zet je frustraties puntsgewijs op papier (maar hou dit document voor jezelf!) of wacht een paar dagen. Laat je niet kennen door kwaad of gefrustreerd je argumenten over te brengen, dat zal niets uithalen.

2. Ga niet uit van slechte bedoelingen

Ook al zie je je slordige collega nu als een factor die je werkzaamheden saboteert, vaak doet hij of zij dit niet bewust. Probeer je collega dan ook het voordeel van de twijfel te geven, want wie weet was hij zich van geen kwaad bewust.

Misschien is je collega wel afgeleid door gebeurtenissen in zijn persoonlijk leven? Of misschien kampt je collega wel met klachten van een burn-out? Hoe dan ook: vertrouw erop dat je collega geen kwade bedoelingen heeft.

3. Kaart het zo snel mogelijk aan (en privé)

Zorg ervoor dat de situatie niet escaleert en trek tijdig aan de bel. Het is beter om dit zo vroeg mogelijk aan te kaarten zodat je collega zijn gedrag kan bijsturen. Op die manier hou je het ook informeel en heeft het onderwerp nog niet veel gewicht.

Beschouw het als een manier om na te gaan of de persoon zich bewust is van zijn/haar slordige gedrag. Was het een eenmalig voorval? Hou het hierbij. Blijft je collega systematisch slordig werk leveren? Bereid je dan voor op een grondiger gesprek.

4. Bedenk wat de achtergrond van de persoon is

Heb je beslist om een ernstig gesprek aan te knopen? Bereid je dan voor en verzamel de nodige context. Reflecteer op het verleden: wanneer leverde je collega slordig werk? Dagelijks, wekelijks, of maar af en toe?

Wat voor persoonlijkheid heeft je collega? En hoe gaat hij of zij met feedback om? Ook dit soort vragen dien je in rekening te nemen voor je het onderwerp aansnijdt. Door een goed beeld te krijgen van het DNA van deze persoon, kan je jezelf maximaal voorbereiden.

5. Neem je eigen rol onder de loep

Ben jij de leidinggevende van je collega? Dan is het inderdaad jouw taak om hem te wijzen op zijn slordige gedrag en om hem te begeleiden naar een productievere werkhouding. Misschien ligt de fout zelfs bij jou en niet bij hem, bijvoorbeeld als je je verwachtingen niet duidelijk genoeg hebt gecommuniceerd.

Ook als jullie op een gelijkwaardige positie zitten, geldt dat laatste trouwens. Communiceer altijd duidelijk wat er precies verwacht wordt, alleen zo kan je iemand afrekenen op zijn werk.

6. Stel slimme vragen

Tijdens het gesprek is het de bedoeling om je collega te laten reflecteren op zijn of haar slordige gedrag. Begin daarom algemeen en vraag hoe deze collega zich voelt over zijn eigen werk en vooruitgang.

Laat je collega vervolgens vrijuit praten en probeer te achterhalen of hij moeite heeft met het verwachte niveau. Later kan je dan aankaarten dat er punten zijn waarop je collega niet voldoende kwaliteit levert en dat er slordige aspecten aan zijn werk zijn. Daarna is het een kwestie van luisteren naar wat hij te zeggen heeft met een open houding.

7. Geef voorbeelden

Het is goed mogelijk dat je collega geen flauw benul heeft van zijn gedrag en dat hij licht verbaasd reageert. In dat geval is het belangrijk om je argument te versterken met concrete voorbeelden uit het verleden.

Leg naast de voorbeelden ook uit hoe het wél zou moeten zijn zonder dat je te aanvallend overkomt. En: eindig met een positieve noot! Misschien was dit gesprek wel net de boost die jouw collega nodig had.

8. Volg vooruitgang op

Nu is het tijd om je collega de nodige tijd te geven om zich aan te passen en om zijn vooruitgang op te volgen. Verbetert de situatie niet? Maak dan duidelijk dat je naar je leidinggevende stapt.

Doet je collega het beter? Geef dan complimenten en positieve bekrachtiging. Je zal zien: dat werkt!

Meer over omgaan met collega’s?

Reageer op artikel:
Zo wijs je iemand op zijn slordige werk
Sluiten