Dit zijn de regels rondom een vakantie aanvragen

Een situatie die mij persoonlijk altijd wat stress oplevert is het aanvragen van vakantie. Dat is geheel onterecht natuurlijk, want iedereen heeft recht op wettelijke vakantiedagen. Toch bestaan er een aantal regels die je het beste maar even kunt doorlezen als je op het punt staat om een last-minute tripje te boeken.

Hoewel het aantal werkdagen dat je krijgt verschilt tussen organisaties, zijn de regels omtrent het aanvragen van vakantie altijd hetzelfde.

Eerst – en vooral – moet je weten dat je je vakantie schriftelijk moet aanvragen. Daarvoor zijn meestal interne communicatietools binnen je organisatie. Ken je deze niet? Ga dit dan even na bij de HR-dienst.

Daarnaast is het belangrijk te weten dat je werkgever je aanvraag in principe moet goedkeuren. Toch bestaan hierop – zoals bij de meeste wetten – een aantal uitzonderingen.

Uitzonderingen op goedkeuren vakantieaanvraag

1. Zwaarwegend bedrijfsbelang

Als de vakantie die je opneemt het reilen en zeilen van je organisatie zó zal verstoren, heeft de werkgever het recht om je vakantieaanvraag te weigeren. Dat is een afweging die je baas zelf moet maken. Sowieso is het verstandig je baas in te lichten over je plannen vóór je je vakantie boekt. Gebruik ook vooral je gezond verstand. Als je weet dat 60% van je team eind juli weg is, boek dan niet óók een tripje in die periode.

2. Onvoldoende vakantiedagen

Het is natuurlijk niet geheel onlogisch dat wanneer je vakantiedagen op zijn, je baas het recht heeft om vakantie-aanvragen te weigeren. Uiteraard kan je opperen om onbetaald verlof aan te vragen voor de dagen waarop je geen officiële vakantiedagen meer hebt, maar hier heb je officieel geen recht op. Alweer is transparante communicatie naar je baas toe key. Bespreek samen de opties en leg uit waarom jij toe bent aan extra vakantiedagen.

3. Regels vastgelegd in de CAO

In sommige sectoren kan het zijn dat er in de collectieve arbeidsovereenkomst een speciale regelgeving omtrent vakantiedagen staat vermeld. Dit kan zowel gaan over periodes waarin de werknemer verplicht is in een bepaalde periode vakantie op te nemen (zoals bij een collectieve sluiting tussen kerst en nieuw) als periodes waarin de werknemer dat níét mag. Dat laatste is gebruikelijk in sectoren die afhankelijk zijn van piekperiodes zoals boekhoudkantoren of verkoop instellingen.

Eenmaal goedgekeurd?

Goed nieuws, je vakantie staat dan vast. Normaal gesproken kan je werkgever dit niet meer ongedaan maken, met uitzondering van erg uitzonderlijke (bedrijfs-)omstandigheden. In zo’n geval is je werkgever verplicht om de schade (van bijvoorbeeld reeds geboekte vliegtickets) terug te betalen.

Bottom-line? Communiceer je plannen altijd op een open en transparante manier naar je werkgever. Werkgevers zijn immers bezorgd om de personeelsplanning en het werk dat verricht dient te worden. Maar zo lang ze weten wie wanneer op vakantie wil, moet het met je vrijaanvraag goed komen.

Meer dingen die je misschien wil weten:

Reageer op artikel:
Dit zijn de regels rondom een vakantie aanvragen
Sluiten