Tuesday Talks: waarom het leven om meer draait dan gelukkig zijn

Klinkt de zoektocht naar een ambitieuze baan, een prachtige woning en een perfecte partner jou ook bekend in de oren? Met z’n allen denken we dat deze factoren leiden tot geluk, maar in feite zijn veel mensen met goede banen, relaties en huizen dat toch vaak niet. Maar wat maakt mensen dan wel gelukkig? Schrijfster Emily Esfahani Smith legt het ons in haar TED-Talk uit.

Je kan doen wat je wil, zo lang je maar gelukkig bent“. Wat mij betreft is dat dé leuze die ons millennials steevast wordt ingepeperd. Hoe goed bedoeld die uitspraak ook klinkt, toch zorgt het geregeld voor de nodige stress. Want hoe vinden we in godsnaam de weg naar geluk?

De zoektocht naar geluk

Ook Emily Esfahani Smith worstelde met dezelfde vragen. Ze verdiepte zich in de positieve psychologie en was benieuwd naar de factoren die bijdragen aan een gelukkiger leven. Tot haar grote verbazing stelde ze vast dat de dingen waarvan we allemaal denken dat ze ons gelukkig maken, ons eerder ongelukkig maken.

Want zeg nou zelf: ook met een perfecte partner loopt het af en toe spaak en ook in een prachtig appartement zie je op een gegeven moment de schoonheid niet meer.

Het ziet er naar uit dat hoe beter mensen het hebben in termen van levenskwaliteit, hoe meer mensen zich hopeloos, depressief en eenzaam gaan voelen. Vroeg of laat stelt iedereen zich de vraag: is dit het dan? Als antwoord op deze bijzondere vaststellingen stelt Emily dat we niet kampen met een gebrek aan geluk, maar met een gebrek aan betekenisgeving (meaning) in het leven.

Geluk vs. betekenisgeving

Maar wat is dan precies het verschil tussen geluk en betekenisgeving? Geluk wordt door een groot aantal psychologen gedefinieerd als een staat van comfort en gemak. We voelen ons goed en dat is voor een groot deel afhankelijk van het moment waarin we ons bevinden.

Betekenis daarentegen gaat verder dan dat. De bekende psycholoog Martin Seligman stelt dat betekenis ontstaat wanneer we het gevoel hebben ergens bij te horen, iets bij te dragen aan een groter geheel en het beste uit onszelf halen.

Zo leef je meer betekenisvol

Hoe kunnen we dan leven met meer betekenis? Ook om deze vraag te beantwoorden zocht Emily het antwoord bij psychologisch wetenschappelijk onderzoek. Het antwoord op deze vraag deelt ze op in vier pilaren die bijdragen tot een betekenisvol leven.

Het goede nieuws is dat elk van deze pilaren kunnen ingebouwd worden in ons persoonlijk leven.

1. Ergens bij horen (belonging)

Een eerste factor die bijdraagt aan een betekenisvol leven is het gevoel te hebben van ergens bij te horen. De sleutel hiertoe is het aangaan van relaties waarin we onszelf gewaardeerd voelen en tegelijk ook anderen waarderen. Echte belonging ontstaat door liefde. Je kan kiezen om die liefde met andere mensen te delen door oprecht en geïnteresseerd te zijn in wat ze te vertellen hebben.

2. Een doel hebben (purpose)

Een doel hebben heeft (in tegenstelling wat je zou verwachten) niet zozeer te maken met wat je wíl, maar meer met wat je te bieden hebt. Het opvoeden van kinderen is een voorbeeld van een ultiem doel. De sleutel is hierbij om je sterkte in te zetten om anderen te helpen en om voor beide partijen meer momenten van geluk te creëren.

3. Transcendentie

Momenten van transcendentie zijn de zeldzame momenten waarbij je je verbonden voelt tot een hogere realiteit. Voor sommige mensen is dit wanneer ze naar kunst kijken, anderen vinden transcendentie momenten in de kerk. Wij schreven er eerder een stuk over onder de noemer ‘flow‘. Iedereen kent het wel, het gaat erom dat je zó in de zone bent dat je de tijd vergeet. Ook dit soort momenten dragen dus bij aan een betekenisvol leven.

4. Een verhaal vertellen (storytelling)

Een laatste belangrijke factor voor een betekenisvol leven heeft te maken met het verhaal dat je vertelt over jezelf. Door een verhaal te zien in de gebeurtenissen die je hebt meegemaakt, begrijp je beter hoe jij de persoon bent geworden wie je nu bent. Je leven is immers niet zomaar een lijst van gebeurtenissen! Op deze manier kan je iets slechts omdraaien in iets goeds en kunnen pijnlijke herinneringen tot nieuwe inzichten en wijsheden leiden.

Deze vier pilaren geven betekenis aan je leven. Geluk komt en gaat, maar als het leven ups en downs kent dan zorgt datgene waar je betekenis aan geeft dat je iets hebt om aan vast te houden. Mooi, toch?

Bekijk de volledige TED-Talk hier:

Meer inspirerende TED-Talks?

In 4 weken naar een productiever leven?

Meld je aan voor onze wake-up letter en volg onze productiviteitscursus

Reageer op artikel:
Tuesday Talks: waarom het leven om meer draait dan gelukkig zijn
Sluiten